Omsetningsoppgave

Man kan se grunnlaget for omsetningsoppgaven via “Bilag/registrer omsetningsoppgave” i hovedmenyen. Hvis man klikker på “Vis grunnlag”, så kan man se grunnlaget for omsetningsoppgaven på side to og utover.

Menyvalg:

  • Bilag/Registrer omsetningsoppgave

omsetningsoppgave

Omsetningsoppgave beregnes automatisk i Tripletex ut ifra de inntektene og utgiftene som er registrert, men kun på posteringer der en mva-kode er valgt.
Når omsetningsoppgaven opprettes i Tripletex, gjøres alle føringer i regnskapet automatisk.
Hvis omsetningsoppgaven er levert, og man må levere en tilleggsoppgave, så kan man åpne regnskapet for nye mva-posteringer via “Bilag/Registrer omsetningsoppgave” i hovedmenyen. Gå inn på “Detaljer” på omsetningsoppgaven og klikk på “Tilleggsoppgave” i den grønne menyen. Da vil terminen åpnes for registrering av nye mva-posteringer.

Omsetningsoppgaven kan leveres direkte fra løsningen til Altinn. Da mottas kontonummer for innbetaling, KID-nummer og beløp som skal betales til skattemyndighetene hvis man har registrert Tripletex som dataleverandør i Altinn. En egen beskrivelse finnes for dette.