background

Registrere ansatte


Det første man bør gjøre når man begynner med lønnsmodulen i Tripletex er å legge selskapets ansatte inn i systemet.
Dette gjør man via "Selskap/Ny ansatt" i hovedmenyen.

Registrere ansatte


I det nye skjermbildet registrerer man kontaktdetaljer, brukerinformasjon og ansattdetaljer. Alle feltene med rød stjerne må fylles ut.
Hvis den ansatte er en revisor eller regnskapsfører, så er det viktig at man oppgir dette i avsnittet "Kontaktdetaljer".
Man huker av boksen for "Påloggingstilgang til Tripletex" hvis den ansatte for eksempel skal føre timer i Tripletex.
Man skriver inn en ansettelsesdato. Fra denne datoen er det mulig å utbetale lønn til den ansatte.

Når man har fylt inn alle detaljene, så klikker man på "Opprett". Da kommer man inn i ansattdetaljene. Her skriver man inn
lønnsrelatert informasjon som blant annet personnummer, kontonummer, stillingsprosent, årslønn og opptjente feriepenger.

 


Elektroniske skattekort må bestilles fra Altinn og hentes vis "Lønn/Altinn meldingsoversikt" i hovedmenyen. De elektroniske
skattekortene legger seg på en rad i avsnittet "Skattekort", og i kolonnen "eSkattekort" kan man se om et skattekort er elektronisk.

Hvis den ansatte har en trekktabell, så er det noen lønnskoder som krever prosenttrekk. Man kan lese mer om dette på siden om lønnskoder.

Hvis man velger fanen "Brukertilgang" i menyen, så kan man styre hva den ansatte skal ha tilgang til i Tripletex,
som føring av timelister, reiseregninger, opprette ordre og registrere kostnader på prosjekter. For å få brukertilgang til Tripletex
må den ansatte ha en gyldig e-postadresse. Det er også mulig å tildele den ansatte en rettighetsmal i avsnittet "Tildel rettigheter".
Dette er en enkel måte å tildele rettigheter til for eksempel en revisor eller en ansatt som har ansvar for bedriftens lønnsutbetalinger.

Hvis man velger "Selskap/Ansattoversikt" i hovedmenyen, så kan man se alle de ansatte som er opprettet. Her kan man enkelt
gå inn og gjøre endringer på hver ansatt ved å klikke på "Detaljer" ved siden av den ansatte.