Registrere ansatte

Det første man bør gjøre når man begynner med lønnsmodulen i Tripletex er å legge selskapets ansatte inn i systemet.
Dette gjør man via “Selskap/Ny ansatt” i hovedmenyen.

Lønn 2 - Ny ansatt

I det nye skjermbildet registrerer man kontaktdetaljer, ansattdetaljer og brukerinformasjon. Alle feltene med rød stjerne må fylles ut.
Man huker av boksen for «Påloggingstilgang til Tripletex» hvis den ansatte for eksempel skal føre timer i Tripletex. Man skriver inn en ansettelsesdato.
Fra denne datoen er det mulig å utbetale lønn til den ansatte.

Når man har fylt inn alle detaljene, så klikker man på «Opprett». Da kommer man til fanen «Brukertilgang». Her registrerer man hvilke rettigheter den ansatte skal ha i Tripletex, som føring av timelister, reiseregninger, opprette ordre og registrere kostnader på prosjekter.
For å få brukertilgang til Tripletex må den ansatte ha en gyldig e-postadresse. Det er også mulig å tildele den ansatte en rettighetsmal i avsnittet «Tildel rettigheter». Dette er en enkel måte å tildele rettigheter til for eksempel en revisor eller en ansatt som har ansvar for bedriftens lønnsutbetalinger.

I fanen «Arbeidsforhold» registrerer man lønnsinformasjon, som blant annet startdato for arbeidsforholdet, stillingsprosent, årslønn, faste tillegg og trekk som skal med på lønnsutbetalingene, skattekort og skattekommune.

Lønn 2 - Fanen arbeidsforhold

Elektroniske skattekort må bestilles fra Altinn og hentes via “Lønn/eSkattekort” i hovedmenyen. De elektroniske skattekortene legger seg på en rad i avsnittet “Skattekort”, og i kolonnen “eSkattekort” kan man se om et skattekort er elektronisk.

Hvis man velger “Selskap/Ansattoversikt” i hovedmenyen, så kan man se alle de ansatte som er opprettet. Her kan man enkelt gå inn og gjøre endringer på hver ansatt ved å klikke på “Detaljer” ved siden av den ansatte.